26/10/2022

Mời tham gia Chương trình tập huấn, hướng dẫn thực hiện Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN năm 2022

Bộ Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN do Ban Thư ký ASEAN công bố trên cơ sở thống nhất của các quốc gia thành viên, nhằm chuẩn hóa góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch cũng như tăng cường trách nhiệm của các bên liên quan trong phát triển du lịch khu vực. Đến nay đã có các bộ tiêu chuẩn du lịch ASEAN về Thành phố du lịch sạch, Du lịch cộng đồng, Khách sạn xanh, Nhà ở có phòng cho thuê, Địa điểm tổ chức MICE, Nhà vệ sinh công cộng, Dịch vụ spa, Du lịch bền vững.

Chương trình phổ biến, tập huấn về tiêu chuẩn, quy trình chứng nhận nhằm nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện tiêu chuẩn du lịch ASEAN trong thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao thương hiệu và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Các đơn vị đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ có cơ hội đăng ký tham gia Giải thưởng Du lịch ASEAN – giải thưởng uy tín trong khu vực nhằm tôn vinh các đơn vị xuất sắc trong ngành du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch trân trọng mời Quý Đại biểu tham gia:

- Chương trình 1: tại Thừa Thiên Huế, trong 02 ngày từ 27-28/10/2022

- Chương trình 2: tại Hòa Bình, trong 02 ngày từ 10-11/11/2022

- Hình thức: trực tiếp kết hợp trực tuyến (Chi phí đi lại, ăn nghỉ cho đại biểu dự trực tiếp do cơ quan, đơn vị cử đi chi trả theo quy định).

- Thành phần tham dự: Cơ quan quản lý du lịch địa phương với vai trò là cơ quan đánh giá; Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động du lịch với vai trò thực hiện tiêu chuẩn.

- Nội dung tập huấn: Giới thiệu 04 bộ tiêu chuẩn: (i) Dịch vụ Spa ASEAN, (ii) Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN, (iii) Nhà vệ sinh công cộng ASEAN, (iv) Du lịch cộng đồng ASEAN.

Tải Chương trình tập huấn tại đây

Các đại biểu, đơn vị quan tâm tham gia vui lòng đăng ký trước 05 ngày diễn ra chương trình, bằng cách:

- Đăng ký trực tuyến tại đường link

- Hoặc gửi thông tin đăng ký (gồm Họ tên, ngày sinh, đơn vị công tác, chức vụ, số điện thoại di động, email, hình thức tham gia) về Ban tổ chức qua email: titc@vietnamtourism.gov.vn.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: đ/c Trần Quang Huy, Phó Trưởng phòng Tổ chức, Kế toán và Dịch vụ, Trung tâm Thông tin du lịch. Điện thoại: 0906150276.

Trung tâm Thông tin du lịch