02/08/2023

Bắt đầu triển khai kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an, từ ngày 01/8/2023 Cục Quản lý xuất nhập cảnh triển khai hệ thống Cổng kiểm soát tự động (Autogate) tại cửa khẩu đường hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất và tại cửa khẩu đường hàng không Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc từ ngày 15/8/2023.

Hệ thống cổng kiểm soát tự động tại Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Trước mắt, Bộ Công an sẽ triển khai hệ thống Autogate tại 05 cửa khẩu đường hàng không gồm Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất và Phú Quốc. Đây là công nghệ lần đầu tiên triển khai trên phạm vi rộng tại các cửa khẩu đường hàng không trong cả nước. Trong giai đoạn đầu triển khai, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xin thông báo về đối tượng và điều kiện sử dụng Autogate như sau:

1. Đối với công dân Việt Nam

Mọi công dân Việt Nam đều có thể sử dụng Autogate để nhập cảnh. Công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu không gắn chip điện tử cần thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng Autogate thành công trước khi sử dụng Autogate để nhập cảnh. Công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu gắn chip điện tử sẽ không phải làm thủ tục đăng ký.

Hành khách làm thủ tục nhập cảnh bằng Autogate

Trong giai đoạn đầu, công dân Việt Nam sử dụng Autogate để xuất cảnh phải đáp ứng một trong số các điều kiện sau đây: sử dụng hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ; sử dụng thẻ ABTC; công dân Việt Nam là thành viên tổ bay sử dụng Autogate để thực hiện nhiệm vụ của tổ bay. Công dân Việt Nam đáp ứng các điều kiện trên phải làm thủ tục đăng ký sử dụng Autogate.

2. Đối với người nước ngoài

Quầy đăng ký thủ công

Người nước ngoài có thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được đăng ký sử dụng Autogate để xuất cảnh. Người nước ngoài thuộc diện trên phải làm thủ tục đăng ký sử dụng Autogate.

3. Sau khi triển khai giai đoạn đầu dự kiến trong 02 năm, Bộ Công an sẽ nghiên cứu tiếp tục mở rộng diện hành khách được phép sử dụng Cổng kiểm soát tự động Autogate để xuất nhập cảnh, địa điểm đăng ký sử dụng Autogate theo quy định của pháp luật.

(Nguồn - Cục Quản lý Xuất nhập cảnh)