30/06/2023

Công bố quyết định nhân sự lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Ngày 28/6/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố và trao Quyết định số 1536/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các quyết định nhân sự Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Thứ trưởng Đoàn Văn Việt trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam từ 1/7/2023 (Ảnh: TITC)

Căn cứ theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Trùng Khánh được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; các ông Hà Văn Siêu, Phạm Văn Thủy, Nguyễn Lê Phúc được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Các Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2023.

Theo Quyết định 1536/QĐ-BVHTTDL ngày 15/6/2023, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về du lịch và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trên phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy và trụ sở tại Hà Nội, tên tiếng Anh là Viet Nam National Authority of Tourism (VNAT).

Theo cơ cấu tổ chức mới, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ có Cục trưởng và các Phó cục trưởng; 7 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 2 đơn vị sự nghiệp công lập.

Về quy định chuyển tiếp, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Du lịch theo quy định. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Công bố quyết định nhân sự lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - 2Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo (Ảnh: TITC)

Chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam từ ngày 01/7/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận của lãnh đạo Bộ đối với những đóng góp, kết quả công tác của các đồng chí, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới dù mô hình tổ chức mới, nhưng công việc không có gì thay đổi. Bộ trưởng đề nghị tập thể Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động, xây dựng môi trường đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới.

Để bảo đảm tốt cho hoạt động của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ trưởng đề nghị cần khẩn trương triển khai sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc theo mô hình mới được quy định tại Quyết định 1536, với tinh thần gắn liền trách nhiệm của từng cá nhân với vị trí việc làm và chức năng của từng phòng ban. Xây dựng môi trường văn hóa đoàn kết, thống nhất trong đơn vị để cơ quan thực sự trở thành một gia đình thứ hai của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tìm kiếm bổ sung nguồn nhân lực phù hợp, tâm huyết.

Về công tác quản lý nhà nước, Bộ trưởng yêu cầu từng cán bộ, công chức, viên chức phải nắm vững kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành những chính sách đúng, trúng, kịp thời những vấn đề do ngành quản lý. Đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy sức mạnh tập thể, vì lợi ích quốc gia, lợi ích của ngành mà dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về công tác tham mưu của mình, tránh tình trạng né tránh trách nhiệm trong công việc. Nắm vững phương châm phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết 82 của Chính phủ để chỉ đạo, phối hợp với các sở quản lý du lịch ở địa phương trong công tác quản lý và phát triển du lịch.

Về công tác xúc tiến, quảng bá, Bộ trưởng đề nghị ngành du lịch tiếp tục đổi mới tư duy và có cách làm mới, tập trung các nguồn lực, phối hợp với các đơn vị văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh của Bộ để tận dụng các sản phẩm văn hóa quảng bá cho du lịch Việt Nam. Bộ trưởng đề nghị cần làm theo hướng tập trung, trọng điểm, tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá với quy mô lớn và chuyên nghiệp. Tiếp tục phát huy thương hiệu Năm Du lịch quốc gia với cách làm mới, hiệu quả.

Công bố quyết định nhân sự lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - 3Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VHTTDL (Ảnh: TITC)

Cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng, Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh khẳng định, tập thể lãnh đạo đơn vị sẽ quyết tâm đoàn kết, thống nhất, nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động chính thức từ ngày 01/7/2023 để tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong thời gian tới, quyết tâm cùng toàn ngành đưa du lịch phục hồi và phát triển tương xứng với tiềm năng, vị thế, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

(Nguồn: Trung tâm thông tin du lịch - TCDL)